Disclaimer


Deze website bevat algemene informatie over +31

Informatie

+31 streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Garanties & verantwoordelijkheid

+31 geeft uitdrukkelijk geen garantie omtrent de juistheid of de volledigheid van de inhoud van deze site. +31 is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie is niet bedoeld als advies of aanbod om +31 aandelen te kopen of te verkopen. Het gebruik van de links op de site kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. +31 is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de site gekoppeld zijn.

Recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.